Køb på UKAdultChat.com og få op til 200 bonus Poletter hver dag!
Hver dag vil 5 brugere, som har brugt fleste Poletter, få 25 til 200 gratis Poletter!
Cashback bonus
1.
200 Tokens
2.
150 Tokens
3.
100 Tokens
4.
50 Tokens
5.
25 Tokens
Nuværende rang
bomu*****
200 Tokens
dayd*****
150 Tokens
DJef*****
100 Tokens
hose*****
50 Tokens
trav*********
25 Tokens
Vinderen bliver offentliggjort hver 24 time! Du er måske den næste!
Tid indtil kampagnen slutter:
2
2
Timer
3
5
Minutter
5
6
Sekunder